QUẢN TRỊ MẠNG

quản trị mạng, cấu hình cài đặt máy chủ cho công ty doanh nghiệp, bảo trì hệ thống máy tính cho công ty, cửa hàng trường học, thi công mạng lan, mạng nội bộ, bảo trì máy tính cho cty doanh nghiệp, cửa hàng, cài đặt cấu hình máy chủ mail server, web server, DHCP, DNS, VPN

Đối với các công ty nhỏ, cửa hàng, trường học.. số lượng máy tính ít thì việc thuê nhân viên IT phải trả chi phí cao, gây lãng phí, còn nếu không có IT thì mỗi lần có hỏng hóc, sự cố phải gọi bên ngoài phải chờ đợi ảnh hưởng tới công việc. Giải pháp đặt ra là sử ...